Engels

Now that the birds are from their burden freed,
those sentimental wings,
forever autumn it will be.

Nu zijn de vogels bevrijd
van vleugels uit een oude tijd
en wordt het herfst.

We dressed in light
and singing songs
we spread our wings.

Dat we vlogen en zongen
en smetteloos ons kleedden
– het is verleden.

* * *

De dichter Robert Lowell schrijft over het vertalen van poëzie:

Strenge metrische vertalers bestaan nog steeds. Zij leven schijnbaar in een zuivere wereld die nog niet is besmet door moderne poëzie. Hun moeilijkheden zijn groot en oprecht, maar het zijn taxidermisten, geen dichters, en hun gedichten lijken op opgezette vogels.

%d bloggers liken dit: